Parafia pw. Świętego Jakuba Apostoła w Dąbrówce Królewskiej
Dąbrówka Królewska

Ogłoszenia parafialne na XVI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ (B)

Wtorek, 20 Lipca 2021 r.

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WS. DNIA SOLIDARNOŚCI Z POSZKODOWANYMI W NAWAŁNI

APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
WS. DNIA SOLIDARNOŚCI Z POSZKODOWANYMI W NAWAŁNICACH
W POLSCE, NIEMCZECH, BELGII I HOLANDII

(do odczytania w kaplicach i kościołach w niedzielę 18 lipca)

W ostatnich dniach jesteśmy świadkami wielu ludzkich dramatów wywołanych gwałtownymi burzami i powodziami, zarówno w naszej ojczyźnie, jak i w Niemczech, Belgii i Holandii. Wiele rodzin straciło dobytek całego życia, a media donoszą o ofiarach śmiertelnych oraz o osobach zaginionych, zwłaszcza w Niemczech.

Jako Kościół w Polsce pragniemy wesprzeć poszkodowanych naszą modlitwą oraz ofiarą. Błagajmy Boga o nadzieję dla tych, którzy ucierpieli oraz o ducha solidarności, troski i współodpowiedzialności dla wszystkich ludzi dobrej woli, mogących przyjść z pomocą poszkodowanym.

Apeluję, aby niedziela 25 lipca br. była obchodzona w Kościele w Polsce jako dzień solidarności z poszkodowanymi w powodziach i nawałnicach w Europie. Proszę, aby tego dnia podczas Mszy Świętych, zwłaszcza podczas modlitwy wiernych, zwrócić się z modlitwą błagalną za poszkodowanych, a po Mszy zorganizować zbiórkę funduszy, które zostaną im przekazane za pośrednictwem Caritas Polska.

Równocześnie przekazuję przewodniczącym Episkopatów Niemiec, Holandii i Belgii nasze wyrazy wsparcia i zapewnienia o duchowej bliskości Kościoła w Polsce.

Wszystkim wiernym udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 16 lipca 2021 roku

Środa, 30 Czerwca 2021 r.

Prośba Sióstr Zmartwychwstanek w sprawie budowy żłobka w Grudziądzu


Prośba Sióstr Zmartwychwstanek w sprawie budowy żłobka w Grudziądzu


Wielebni Kapłani,
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W Roku Świętego Józefa oraz roku peregrynacji Obrazu Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Grudziądzu buduje żłobek im. Świętej Rodziny jako wotum wdzięczności za 100 lat posługi Zgromadzenia w Grudziądzu oraz 25 lat istnienia przedszkola im. Dzieciątka Jezus.
Od roku 1921 siostry są mieszkankami Grudziądza i posługują miejscowej ludności. Początkowo była to szwalnia w której uczyło się 30 dziewcząt, a następnie ochronka dla 150 dzieci. Kilka lat później miały siostry pod swoją opieką 3 ochronki, a w nich ponad 300 dzieci. Małych mieszkańców Grudziądza przybywało, a siostry dostosowywały nowe pomieszczenia, by zaopiekować się jak największą ilością maluchów. W latach przedwojennych siostry dostosowywały swoje apostolstwo do potrzeb ubogiego społeczeństwa i włączały się w pracę charytatywną. Utworzyły ochronkę na tzw. Maderze, gdzie zajmowały się dziećmi ubogiej ludności. Niestety wojna przerwała tą piękną pracę, a siostry musiały opuścić swój dom. Po wojnie Władze Polski Ludowej zabroniły siostrom nie tylko pracy wychowawczej, ale zabrały też lokal przedszkolny i przekazały Przedszkolu Państwowemu. Dopiero w 1977 r. zwrócono siostrom budynek, wymagał on jednak kapitalnego remontu. Długo jeszcze siostry marzyły i starały się o wznowienie pracy oświatowej. Po wielu trudach we wrześniu 1996 r. powstało upragnione przedszkole im. Dzieciątka Jezus i trwa do dziś. Liczy pięć oddziałów w których opiekujemy się 115-ściorgiem dzieci zapewniając im wzrost w mądrości i łasce  u Boga i ludzi.
W tym momencie widzimy potrzebę i możliwości dalszego rozwoju. Pragniemy wybudować żłobek oraz objąć opieką kolejne 40-ścioro dzieci. Przygotowania  do tego dzieła  podjęłyśmy w 2019 roku.  Uzyskałyśmy w ramach dofinansowania  z Urzędu  Marszałkowskiego środki   w kwocie 2 mln 400 tys. Do tego Zgromadzenie wniosło  400 tysięcy, jako wkład własny. Czas pandemii  Covid 19 wstrzymał  działania. W tym czasie koszty budowy wzrosły  niemal o 50%. Dotychczas wybudowano  fundamenty, w najbliższych tygodniach powstaną   mury.
Obecnie koszt wybudowania całego kompleksu wraz z wyposażeniem wynosi 4 500 000zł, a brakuje nam jeszcze 1 700 000zł.
Szukamy różnych  rozwiązań, by pozyskać środki potrzebne do ukończenia tego dzieła. Uruchomiłyśmy zbiórkę  na www.siepomaga.pl – prosząc społeczeństwo o wsparcie. Prosimy o pomoc oraz popularyzację zbiórki w swoich parafiach, wspólnotach i środowiskach.
Będzie to jedyny żłobek w diecezji prowadzony przez siostry zakonne. Wierzymy, że dzieło to pomoże wspierać działania Kościoła i państwa w trosce o życie ludzkie i rozwój rodzin w naszym regionie.

Link do zbiórki - https://www.siepomaga.pl/siostryzlobekgrudziadz

Z wdzięcznością modlitwą
Siostry Zmartwychwstanki

Środa, 17 Lutego 2021 r.

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA WIELKI POST 2021

Wszystkie aktualności

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta
9.00, 10.00, 11.15

Dni powszednie
18.00

BIURO PARAFIALNE

Tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym